Zdravje otrok

Kadar govorimo o zdravju, si ljudje največkrat predstavljamo telesno zdravje. R. Steiner pa je človeka opredelil kot fizično,duševno in duhovno bitje. Celota je torej povezava vseh treh delov skupaj in  če želimo, da celota dobro uspeva, moramo negovati vsak del posebej a hkrati v tesni povezavi z ostalima dvema.
Kako gre to v praksi?
Poleg skrbi za otrokovo zdravje, ki ga krepimo z bogato biološko hrano,splošno dobro higiensko prakso (pranje rok, zob), igro zunaj ter z dovolj počitka, največ doprinesemo k otrokovemu zdravju z ritmom, ki se ga dnevno držimo.
Ritem je naravni pojav in otroci so bitja narave. V ritmu se izmenjuje noč in dan, budnost in spanje, letni časi, utripi srca,dihanje…Za majhnega otoka je ritem zdravilnega pomena, je nuja. V vrtcu imamo dnevni ritem, tedenski,mesečni in letni ritem.(letni časi) Ogledate si ga lahko v rubriki Dnevni ritem. Omenjeni ritem omogoča otroku umirjenost, saj pozna zaporedje dogodkov in ni v stalni radovednosti, kaj bo pa sedaj. Otrok, ki ni vznemirjen, diha drugače kot otrok v stalni pripravljenosti, kaj bo novega…
Za otroke je popoldanski počitek zelo potreben. Nekateri otroci ga potrebujejo bolj kot drugi. Pri nas je navada, da gredo vsi otroci v postelje in mirno počivajo. Kdor ne more zaspati, lahko samo počiva in ne moti ostalih.
Otrokovo zdravje krepimo tudi z negovanjem čutil. To dosežemo tako, da otrok ne izpostavljamo pretiranim dražljajem hrupa, premočnih barv, premočnih okusov…
Izrednega pomena pri ohranjanju in grajenju zdravja predšolskega otroka je tudi dejstvo, da Rudolf Steiner v svojih zapisih predšolsko obdobje ne namenja za intelektualne napore, temveč za prosto igro in čim več izkušenj, da je svet dober.
Duševno zdravje zajema področja, ki so vezana na negovanje otrokovih čustev, socialnih odnosov,domišljije, psihičnega počutja, občutka sprejetosti in naklonjenosti skupine. Omeniti  je potrebno tudi osebnost vzgojiteljice, ki lahko in mora bistveno doprinesti, k zagotavljanju pogojev za otrokovo ugodno duševno stanje.
Poskrbeti pa je potrebno tudi za otrokovo duhovno hrano. To jim omogočajo klasične  ali ljudske pravljice, ki so za predšolskega otroka neprecenljive vrednosti. Vsebujejo modrosti, simbole. Otroka učijo moralnosti na način, ki je otrokom blizu in ki ga razumejo dosti lažje in bolje, kot stalno moraliziranje odraslih. Duhovne impulze otroci doživljajo ob ritualih,kot je npr. izrek zahvale za hrano, jutranji pozdrav ob mizici letnih časov. Tudi lutkovne igrice predstavljajo za majhnega otroka duhovno hrano.