Ritmično ponavljanje

DNEVNI RITEM

Vzgojiteljica glede na starost in razvojne značilnosti otrok določi dnevni ritem dejavnosti, ki bo v največji možni meri ustrezen za vse otroke.

Za starostno mešano skupino otrok, od 1 leta starosti do vstopa otrok v šolo, se vsak dan ob določenem času delu dogajajo iste vsebine, denimo:

•     7.00 – 8.30 – prihod otrok, krajša izmenjava informacij s starši, sprejem otrok, prosta igra, po potrebi počitek za mlajše, zajtrk;
•     8.30 – 9.00 – pospravljanje miz in posode, jutranji pozdrav ob mizici letnih časov;
•     9.00 – 9.45 – rajanje za večje otroke, prstne igrice za manjše, prosta igra za otroke, ročno ali gospodinjsko delo za vzgojiteljico;
•     9.45 – 10.10 – umetniška dejavnost
•     10.10 – 10.30 – pospravljanje vseh igrač in vzgojiteljičinih delovnih površin;
•     10.30 – 10.45 – priprave in odhod ven
•     10.45 – 11.50 – prosta igra v naravi: dvorišče, sprehod;
•     12.00 – 12.15 – prihod, umivanje;
•     12.15 –12.45 – izrek pred jedjo, uživanje kosila, umivanje in priprave na počitek;
•     12.45 – 13.00 – pripovedovanje zgodbice ali pravljice;
•     13.00 – 14.30 – počivanje
•     14.30 – 16.30 – malica,  prosta igra za otroke, ročno delo za vzgojiteljico, krajša izmenjava informacij s starši

TEDENSKI RITEM

Tedenski ritem je zaznamovan in prepoznaven s ponavljanjem določenih vsebin, predvsem umetniških dejavnosti ob določenih dnevih. Tako otroci pridobijo občutek za tedensko časovno enoto in dneve prepoznavajo po dejavnosti dan. Zato otroci npr. ponedeljku pogosto rečejo »slikarski dan« ali četrtku »kruhov dan«.

Primer tedenskega ritma:
•     Ponedeljek – slikanje s tehniko mokro na mokro
•     Torek – oblikovanje s čebeljim voskom
•     Sreda – risanje z voščenkami iz čebeljega voska
•     Četrtek – oblikovanje iz testa/peka kruha
•     Petek – praznovanje rojstnega dne, drugega praznika ali venček ritmičnih igric

LETNI RITEM

Letni ritem je prepoznaven po dejavnostih vzgojiteljice in njene sodelavke. Te dejavnosti so v neposredni  povezavi z letnimi časi.
Vzgojiteljica, denimo, v jesenskih mesecih med prosto igro otrok izvaja katero od gospodinjskih del, značilnih za ta letni čas: kuhanje marmelade, vlaganje kompota, peka kostanja, skrb za sobne rastline, kvačkanje trakov za glavice otrok (možnost sprehoda tudi kadar piha) in podobno. Ravno tako organizira dejavnosti, v katere se lahko vključijo tudi otroci: priprava zimske garderobe za lutke v kotičku – pranje, sušenje in likanje. V vsakem letnem času vzgojiteljica in pomočnica izvajata značilna gospodinjska ali ročna dela ter načrtujeta tudi takšna, v katera se lahko vključijo tudi otroci.

PRAZNOVANJA

Vsako leto praznujemo nekaj praznikov. Praznovanje je vezano na letne čase – spremembe v naravi in doživljanje teh procesov, v katere je vpet človek kot najbolj razvito bitje na Zemlji. Posamezni elementi praznovanj temeljijo na kulturni dediščini naroda in so tudi sicer prisotni v družinskih proslavah.

Prazniki so:
•     29. septembra – Mihaelovo ali Dan zahvale naravi
•     11. november – Martinovo – Dan svetilk
•     Konec novembra ali začetek decembra – Adventni vrtiček
•     6. december – Sveti Miklavž
•     24. december – Božič
•     6. januar – Trije kralji
•      Februar – Pustovanje (ni primerno za otroke, mlajše od 3. let),
•     April – Velika noč
•     24. junij – Šentjanževo – Kresovanje.PC031026

Upoštevaje starostno strukturo skupine otrok, vzgojiteljica premisli in se odloči za obseg praznovanja. Posamezno praznovanje je lahko le simbolično ali pa širše  in zastavljeno tako, da se v praznovanje vključijo tudi starši. Takrat priprave nastajajo v sodelovanju s starši, s katerimi se natančno določi potek praznovanja.

Rojstni dnevi
DSCN1917Praznujemo rojstne dneve otrok. Vzgojiteljica glede na starostno strukturo skupine oblikuje praznovanje tako, da je celoten dogodek primeren za vse starosti otrok. Najpomembnejše pri praznovanju rojstnega dneva je pokazati slavljencu, da ga imajo ljudje iz njegovega okolja radi, ga spoštujejo in so veseli, ker ga lahko spremljajo na delu njegove življenjske poti. Ena od dejavnosti, ki to sporočilo posebej poudari, je pripovedovanje zgodbice (vzgojiteljica) in skupno petje pesmice ter počastitev z npr. rojstno dnevno tortico.