Praznovanja

Otroci imajo praznovanja posebno radi. Če so praznovanja poglobljeno pripravljena ter vsebinsko doživeta, so za otroka bogata notranja izkušnja. Otroke še dodatno povežejo med seboj, predvsem pa vzbujajo domačnost in so vrhunci dogajanj in življenja. Priprave na praznovanje so enako pomembne kot praznovanje samo. Razpoloženje, ki ga otroci ob praznovanju doživljajo je sicer radostno, nikakor pa se ne spreobrne v vpitje, cviljenje, brezglavo tekanje, nespoštljiv odnos do daril itd, kar je danes vse prepogost pojav na praznovanjih. Način praznovanja je prilagojen skupini in njeni starostni strukturi.