Potrdilo o sodelovanju

Potrdilo izdaja Paula Miljević, waldorfska vzgojiteljica, ki je ustanovila dva waldorfska vrtca v Sloveniji, organizirala in izvajala izobraževanja za waldorfske vzgojiteljice v Sloveniji in na Hrvaškem, ter dolga leta bila supervizor številnim waldorfskim vrtcem v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Poleg tega je izvajala številne druge oblike izobraževanj s tega področja (kurze, tečaje, delavnice, svetovanja in drugo) za vzgojiteljice, starše in javnost.

»Potrdilo izdajam waldorfski vzgojiteljici, Ines Kristan Trampuš BOO – BOO s.p., ustanoviteljici in izvajalki storitve varstva predšolskih otrok, ki deluje po principih in načelih Waldorfske pedagogike.

Biti dobra waldorfska vzgojiteljica pomeni ne le zaključiti triletno izobrazbo, temveč negovati in izobraževati tudi duševno-duhovni del človeške osebnosti. V to vsekakor sodi vedno znova odkrivanje vprašanj za čim boljše razumevanje otrokovih potreb, kakor tudi iskanje ustvarjalnih rešitev v delu s skupino otrok na področju pedagogike, ter na področju sodelovanja s sodelavci in starši.

Go. Ines Kristan Trampuš spremljam že od časa, ko je odkrila svoje zanimanje za to specifično delo s predšolskimi otroki pred 14. leti. V tem času nenehno sodelujeva predvsem na strokovnem področju glede čedalje boljšega razumevanja otrok in dela z njimi. Teme pogovorov in srečanj so zelo pestre in zajemajo različna področja:
•     individualne težave posameznega otroka,
•     vodenje skupine kot celote,
•     ritmična izvedba menjav dejavnosti v toku dneva, tedna in leta,
•     poglabljanje znanj o smislu in vsebinah posameznih praznikov,
•     raziskovanje simbolike v pravljicah,
•     priprava pravljic za lutkovno izvedbo,
•     verbalna komunikacija med otroki,
•     ustvarjalnost igre: kaj in kako spodbuditi,
•     sodelovanje staršev in vzgojiteljice (pogovori, obiski na domu, roditeljski sestanki, delavnice…)
•     komunikacija med starši in vpliv na otroka,
•     ustvarjalno sodelovanje zaposlenih v delu z otroki,
•     številne druge teme….

V svoji dolgoletni praksi sem spoznala veliko število ljudi, ki delajo s predšolskimi otroki. Moje osebno mnenje je: v celotni Sloveniji sta le dve osebi, s katerimi bi si (če bi še bila aktivna v delu z otroki) želela ustvarjalno delati. Ena izmed njih je Ines Kristan Trampuš. Njena največja osebnostna kvaliteta, ki je temelj za izjemno strokovnost je: vedno znova si zastavlja vprašanja o še boljšem razumevanju otroka in sočloveka – to je del njene moralne drže do človeka. Hvaležna sem, da lahko s takšnim človekom sodelujem in da ji lahko po svojih močeh nudim podporo v njenih prizadevanjih.«

Krško, 17. 06. 2011

 

Paula Miljević