Načela in principi

Upoštevaje razumevanje razvoja predšolskega otroka, celotno skupno življenje vzgojiteljice z otroki temelji na dveh principih oziroma načelih:

1.    VZOR IN POSNEMANJE
2.    RITEM IN PONAVLJANJE

Vzgojiteljica vse gradi na otrokovi sposobnosti posnemanja. To pomeni, da se zaveda svoje vloge – je vzor za otroka. Če želi otroka naučiti, denimo, da ne govori s polnimi usti, tega ne sme početi sama. Tudi hrane ne izbiramo – jemo vse po vrsti, igrač ne mečemo po tleh, ne porivamo drugih in podobno. Vzgojiteljica isti princip uporablja pri vsebinah, ki se nanašajo na pridobivanje socialnih veščin, odnosa do predmetov, stvari, narave in podobno. Vse delo temelji na načelu, ki pravi: tako je prav, tako delamo vsi. V šolskem obdobju, ko otrok bolj zavestno zaznava sebe in individualnost drugih, nastopi čas za drugačno obliko vzora, ki temelji na avtoriteti, denimo, to se naredi tako, ker je tako rekla učiteljica.

Ritem in ponavljanje:
Vse, kar je živega »diha« v določen ritmu: človek, živa bitja v naravi, izmenjava letnih časov,  dan in noč, faze v razvoju vsakega bitja … Vse, kar živi, se nenehno spreminja. Za vse je potreben določen čas. Zaradi vsega naštetega si vzgojiteljica natančno načrtuje dnevni ritem izmenjave dejavnosti, prav tako tedenski ritem, ritem letnih časov in letni ritem. Otrok mora imeti na razpolago dovolj časa, da zazna vse podrobnosti določenih vsebin.

 

Zato vzgojiteljica, denimo, najmanj tri tedne pripoveduje isto zgodbo, izvaja isto prstno igrico itd. Takšno ponavljanje omogoči vsem otrokom dovolj časa za zaznavanje vseh elementov ponujene vsebine, hkrati pa s ponavljanjem otrok utrdi novo pridobljena spoznanja in znanja. Z ritmičnim ponavljanjem dejavnosti skozi dan otrok dobiva občutek varnosti, saj že vnaprej ve, kaj bo sledilo, zato ni v stresu in napetosti, kaj se bo zgodilo.