Izobrazba pedagoških delavcev

Delo z otroki v waldorfskem vrtcu lahko izvaja oseba, ki je zaključila ali je v procesu pridobivanja ustrezne izobrazbe – status waldorfskega vzgojitelja. Hkrati je nujno, da ima ta oseba sicer v svoji duševni strukturi spoštljiv odnos do drugih posameznikov, da je pozitivno naravnana, da je odprta za nova znanja in spoznanja ter da nenehno bogati lastno osebnost.
To pomeni, da mora vzgojiteljica vsakodnevno delo razumeti kot lasten učni proces. Poleg tega je nujno, da nenehno dodatno preučuje strokovno literaturo, se udeležuje predavanj, seminarjev, tečajev, aktivno sodeluje z drugimi osebami, s katerimi izmenjuje znanja in lastne izkušnje, ter se še kako drugače izobražuje in osebnostno raste.